ჩვენი ქალაქი - სიმბოლიკა

თვითმმართველი ქალაქის-ბათუმის მუნიციპალური გერბი:

გერბის ფარის ლაჟვარდის ველს კვეთს სამი ვერცხლის ყაბიწი (მარჯვნიდან მარცხნივ). ფარის ცენტრში მოთავსებულია მცირე ფარი, რომელიც ტალღისებურად გაყოფილია ორ ნაწილად: 1 ნაწილი – მეწამურ ველზე სამი ოქროს მონეტა. მე-2 ნაწილი წარმოადგენს ვერცხლის ველს. გერბის ფარს ზემოთ მოთავსებულია სამქონგურიანი (ციხესიმაგრის ფორმის) საქალაქო ოქროს გვირგვინი.

გერბის ფარის უკან ჯვარედინად მოთავსებულია ორი ოქროს ღუზა. გერბის ფარს გვერდებზე და ქვევით შემოყვება ვერცხლ-ლაჟვარდის ბაფთა, რომლის ვერცხლის ველზე შავად ჩაწერილია დევიზი ,,ბათუმი”.

 

 


თვითმმართველი ქალაქის-ბათუმის მუნიციპალური დროშა:

დროშის (პროპორცია 2/3) ლურჯ ველს ჰორიზონტალურად ყოფს სამი თეთრი სარტყელი. დროშის ცენტრში მოთავსებულია ბათუმის გერბის მცირე ფარი, რომელიც ტალღისებურად გაყოფილია ორ ნაწილად: 1 ნაწილი – მეწამულ ველზე სამი ოქროს მონეტა. მე-2 ნაწილი წარმოადგენს ვერცხლის ველს.30.06.2020 - საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია. ვებგვერდი მომზადებულია აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის “დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა (GGI) საქართველოში” მხარდაჭერით Betterfly DDB-ის მიერ. ვებგვერდზე გამოთქმული შეხედულებები არ გამოხატავს USAID-ის, GGI-ის ან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს.