საქალაქო სამსახურები

შიდა აუდიტის სამსახური

სამსახურის უფროსი: მამუკა დარჩია
(0422) 27-58-33

მუნიციპალური ქონებისა და სერვისების მართვის სამსახური

სამსახურის უფროსის მ/შ: დავით კოპინაძე
(0422) 24-63-15

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

სამსახურის უფროსი: ედნარ ნატარიძე
(0422) 27-26-50

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

სამსახურის უფროსი: სოფიო მიქელაძე
(0422) 24-63-01

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

სამსახურის უფროსი: მერაბ ქიძინიძე
(0422) 27-26-03

ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახური

სამსახურის უფროსის მ/შ: მამუკა რამიშვილი
(0422) 27-26-07

მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

სამსახურის უფროსი: ლევან მამინაიშვილი
(0422) 27-41-72

მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახური

სამსახურის უფროსი: რუსუდან ჟოჟაძე
(0422) 27-26-27
30.06.2020 - საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია. ვებგვერდი მომზადებულია აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის “დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა (GGI) საქართველოში” მხარდაჭერით Betterfly DDB-ის მიერ. ვებგვერდზე გამოთქმული შეხედულებები არ გამოხატავს USAID-ის, GGI-ის ან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს.