მერიის ადმინისტრაცია


ადმინისტრაციის უფროსი

სამსახურის უფროსი: ნუკრი დეკანაძე
(0422) 27-26-03

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება

განყოფილების უფროსი: რამაზ მამულაძე
(0422) 27-26-10

სასამართლოსთან ურთიერთობის და ადმინისტრაციული დავების განყოფილება

განყოფილების უფროსი: ვახტანგ გედენიძე
(0422) 27-26-10

მატერიალური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

განყოფილების უფროსი: ვახტანგ ქათამაძე
(0422) 27-26-19

საჯარო ინფორმაციის და არქივის განყოფილება

განყოფილების უფროსი: მაია მაჭუტაძე
(0422) 27- 26-15

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

განყოფილების უფროსი: კახა დიასამიძე
(0422) 27- 26-10

მედიასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

განყოფილების უფროსი: თეა ჩიჩუა
(0422) 27- 26-14

მოქალაქეთა საკითხების განყოფილება

განყოფილების უფროსი: ირინე შერვაშიძე
(0422) 27-01-19

საქმისწარმოების განყოფილება

განყოფილების უფროსი: შორენა ხარაზი
(0422) 27-26-16
30.06.2020 - საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია. ვებგვერდი მომზადებულია აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის “დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა (GGI) საქართველოში” მხარდაჭერით Betterfly DDB-ის მიერ. ვებგვერდზე გამოთქმული შეხედულებები არ გამოხატავს USAID-ის, GGI-ის ან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს.